Nhiều trò hay mà . bác có thể giết thời gian bằng cách đi trả lời câu đố. Nhiềucâu đố hại não vãi . có mà thông đêm cũng chưa chắc trả lời dc
caudo.net/cau-do-hai-nao