Đăng ở đây để quan lại và dân chúng cùng rõ.

Hệ thống thẻ phạt mới được xây dựng với tiêu chí là khó bị lạm dụng hơn, đề cao việc nhắc nhở, cảnh báo hơn là xử phạt. Các moderator có thêm lựa chọn trong quá trình phạt thẻ, nhờ đó mà có thể hoạt động tích cực hơn, ngăn chặn các hành vi xấu.Các loại thẻ phạt:

Thẻ "Spam/quảng cáo":
Lập tức ban những nick spammer, bot quảng cáo, SEO ..v.v... Không sử dụng lên các thành viên bình thường.

Thẻ vàng:
Thuần túy mang tính cảnh cáo - nhắc nhở, không tăng điểm Infraction cho người bị phạt. Phạt thẻ vàng bằng cách đánh dấu vào cột "Warning" ở bên phải.

Thẻ 5 điểm:
Một nick sẽ bị ban nếu có đủ 50 điểm Infraction. Mỗi thẻ 5 điểm có thời hạn 1 hoặc 3 tháng. Như vậy trong thời gian 1-3 tháng nick nào phạm 10 lỗi sẽ bị khóa.

Thẻ ban nick ngắn hạn:
Moderator có thể ban nick 3 hoặc 7 ngày những nick vi phạm nghiêm trọng nội quy diễn đàn.

Thẻ ban nick dài hạn:
Chỉ có supermoderator và admin có quyền ban nick dài hạn, sử dụng mục "Custom Infraction".

Hệ thống này cho các moderator thêm quyền hạn, lựa chon để xử lý các tình huống khẩn cấp. Các quyết định dài hạn cần sự bàn bạc, chấp thuận của supermoderator trở lên. Nếu supermoderator hoặc admin quyết định xử chém một nick, thì cũng phải tự tay viết vào lý do, thời hạn bao lâu, chứ không còn chuyện bấm một nút là xong như trước.