Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 18 : Trùng Quang đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

Kỳ 17 Cuối năm 1412, tình thế của nhà Hậu Trần đã như ngọn lửa dần tàn trước sức tấn công dồn dập của quân Minh. Vua Trùng Quang đế đã để mất các xứ Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu vốn là đất căn bản cung cấp nhiều nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến. Hóa Châu tuy...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

Kỳ 16 Sau khi bại trận tại Mô Độ, nhà Hậu Trần đã mất đi một chốt chặn thủy quân nước Minh tiến xuống theo đường biển, cửa ngõ tiến vào Thanh Hóa cũng mở toang trước mắt quân Minh. Nhiều nơi ở phía bắc Thanh Hóa rơi vào tay giặc mà hầu như không có sự kháng cự nào...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 16 : Trận Mô Độ – Đặng Dung đơn độc tử chiến

Kỳ 15 Trận Mô Độ là một trong những trận đánh lớn nhất trong giai đoạn nhà Hậu Trần chống quân Minh. Vua Trùng Quang coi vùng Trường Yên như một tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ căn cứ địa, nên đã điều động những lực lượng ưu tú nhất mà mình có để chiến đấu tại vùng...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 15 : Đợt tổng khởi nghĩa mới, Trương Phụ lầm lũi tiến về nam

Kỳ 14 Nửa cuối năm 1411, Trương Phụ phải bỏ dở giữa chừng chiến dịch đánh diệt nhà Hậu Trần để đem quân về cứu thành Đông Quan đang bị các toán quân khởi nghĩa uy hiếp. Điều này đã giúp nhà Hậu Trần được giải vây, nhưng gánh nặng là dồn sang các lực lượng khởi nghĩa ở...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 14 : Vừa yên mạn bắc, nước Minh lại điều viện binh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 13 Như đã nêu ở những kỳ trước đây, cuộc chiến dai dẳng giữa nước Minh và dân tộc Việt đầu thế kỷ 15 không chỉ là nỗi bất hạnh lớn cho nhân dân ta, mà còn đem lại những tổn thất to lớn cho chính bên gây chiến chính là nước Minh. Bất chấp những tổn thất, vua Minh...
Read More
Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 18 : Trùng Quang đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 18 : Trùng Quang đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

Kỳ 17 Cuối năm 1412, tình thế của nhà Hậu Trần đã như ngọn lửa dần tàn trước sức tấn công dồn dập của quân Minh. Vua Trùng Quang đế đã để mất các xứ Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu vốn là đất căn bản cung cấp nhiều nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến. Hóa Châu tuy...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

Kỳ 16 Sau khi bại trận tại Mô Độ, nhà Hậu Trần đã mất đi một chốt chặn thủy quân nước Minh tiến xuống theo đường biển, cửa ngõ tiến vào Thanh Hóa cũng mở toang trước mắt quân Minh. Nhiều nơi ở phía bắc Thanh Hóa rơi vào tay giặc mà hầu như không có sự kháng cự nào...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 16 : Trận Mô Độ – Đặng Dung đơn độc tử chiến

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 16 : Trận Mô Độ – Đặng Dung đơn độc tử chiến

Kỳ 15 Trận Mô Độ là một trong những trận đánh lớn nhất trong giai đoạn nhà Hậu Trần chống quân Minh. Vua Trùng Quang coi vùng Trường Yên như một tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ căn cứ địa, nên đã điều động những lực lượng ưu tú nhất mà mình có để chiến đấu tại vùng...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 15 : Đợt tổng khởi nghĩa mới, Trương Phụ lầm lũi tiến về nam

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 15 : Đợt tổng khởi nghĩa mới, Trương Phụ lầm lũi tiến về nam

Kỳ 14 Nửa cuối năm 1411, Trương Phụ phải bỏ dở giữa chừng chiến dịch đánh diệt nhà Hậu Trần để đem quân về cứu thành Đông Quan đang bị các toán quân khởi nghĩa uy hiếp. Điều này đã giúp nhà Hậu Trần được giải vây, nhưng gánh nặng là dồn sang các lực lượng khởi nghĩa ở...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 14 : Vừa yên mạn bắc, nước Minh lại điều viện binh đánh nhà Hậu Trần

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 14 : Vừa yên mạn bắc, nước Minh lại điều viện binh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 13 Như đã nêu ở những kỳ trước đây, cuộc chiến dai dẳng giữa nước Minh và dân tộc Việt đầu thế kỷ 15 không chỉ là nỗi bất hạnh lớn cho nhân dân ta, mà còn đem lại những tổn thất to lớn cho chính bên gây chiến chính là nước Minh. Bất chấp những tổn thất, vua Minh...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 13 : Chu Đệ thi hành chính sách hai mặt

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 13 : Chu Đệ thi hành chính sách hai mặt

Đầu năm 1411, vua nước Minh ra một số chính sách mang tính chất chiêu an và dùng chức tước mua chuộc vua tôi nhà Hậu Trần. Điều đó xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của nước Minh. Ở phương bắc chiến tranh lớn với Bắc Nguyên đòi hỏi Chu Đệ phải tập trung phần binh lực...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 12 : Quân Hậu Trần giành lại thế chủ động, kiên trì tìm biện pháp ngoại giao

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 12 : Quân Hậu Trần giành lại thế chủ động, kiên trì tìm biện pháp ngoại giao

KỲ 11 Tháng 3.1410, Mộc Thạnh thay Trương Phụ lĩnh ấn “Chinh di tướng quân”, tiếp tục thực hiện việc đàn áp các phong trào khởi nghĩa của nhân dân Đại Việt. Dù Trương Phụ đã rút quân, vẫn còn một lực lượng khá mạnh được để lại cho Mộc Thạnh. Quân Minh bấy giờ ở nước...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 11 : Không hạ được nhà Hậu Trần, Trương Phụ được lệnh rút quân về nước

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 11 : Không hạ được nhà Hậu Trần, Trương Phụ được lệnh rút quân về nước

Kỳ 10 Cuối năm 1409, Trùng Quang đế cho rút quân về Nghệ An lo việc phòng thủ lâu dài. Trương Phụ tranh thủ đánh dẹp các lực lượng khởi nghĩa ở vùng Kinh lộ để lấy vùng này làm bàn đạp vững chắc cho cuộc tấn công tổng lực vào vùng Thanh Nghệ, tiêu diệt nhà Hậu Trần,...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 10 : Trận Hàm Tử – Đặng Dung đối đầu Trương Phụ

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 10 : Trận Hàm Tử – Đặng Dung đối đầu Trương Phụ

Kỳ 9 Vua Trùng Quang lên ngôi trong một bối cảnh khá đặc biệt. Trùng Quang thừa kế lực lượng nhà Hậu Trần đã được các tướng lĩnh gây dựng lên tương đối vững mạnh, trở thành điểm tựa cho toàn bộ phong trào khởi nghĩa chống Minh trên cả nước. Vua có tình nhân từ, đã thu...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 8 Cuộc chuyển giao quyền lực từ vua Giản Định sang vua Trùng Quang đã may mắn không trở thành một cuộc chiến tương tàn tai hại, dù cũng có một số mất mát nhất định. Nhưng điều tai hại nhất là chính là quân ta đã lãng phí quá nhiều thời gian lẽ ra nên dành cho việc...

Quảng cáo

Facebook

Quảng cáo

Loading...

Xem nhiều nhất

Archives