Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Cần giải đáp thắc mắc về sự chạm trán giữa Đế chế Khmer và Đại Việt thế kỷ 12

    Theo thông tin trên wiki, vua Suryavarman II Khmer đã dẫn quân đánh nhà Lý Đại Việt nhiều lần nhưng không thắng lợi. Mình thấy thông tin về vụ này vừa ít vừa mơ hồ vì có bạn trên Facebook chém là Khmer đem 50 vạn đập nhà Lý, wiki tiếng Anh ghi Khmer đem 20 vạn quân, wiki tiếng Việt ghi Khmer 10...