Kết quả tìm kiếm

 1. Mutsu

  Phá công trình lịch sử để phát triển, nên hay không?

  Nhân đọc được bài báo về việc Hà Nội sắp phá dỡ nơi phát đi Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam, nội dung của bài báo như sau: Mọi người nghĩ sao về vấn đề này? Có nên phá hủy các công trình mang tính lịch sử để phát triển hay không? Hay vẫn giữ nó lại vì những tính chất lịch sử của...
 2. Mutsu

  Đóng góp ý kiến xây dựng Diễn đàn

  Để tăng tính tương tác giữa những người yêu thích bàn luận lịch sử, văn hóa và xã hội... Diễn đàn Lịch sử Việt Nam đã được mở cửa trở lại sau một thời gian tạm ngưng hoạt động vì nhiều lý do. Do diễn đàn được xây dựng lại từ đâu nên chắc chắn vẫn còn nhiều sự cố, có thể hoạt động không thật ổn...
 3. Mutsu

  Bộ luật Diễn đàn Lịch sử Việt Nam

  HIẾN PHÁP Lời nói đầu: Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam . Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải luôn được chúng ta - những con dân nước Việt ghi sâu trong tâm khảm mình . Chúng tôi lập ra Diễn đàn Lịch sử Việt Nam (lichsuvn.net) trên tinh thần đây là Diễn đàn...