Về nước Cộng Hòa Việt Nam

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Sau đây không nhắc đến chính thể VNCH mà tiếng Anh gọi là Republic of Vietnam mà là nước "Cộng Hòa Việt Nam" (Viet-Nam Republic/Republic of Viet-Nam) như theo tên gọi của các báo chí, tài liệu phương Tây cũng như trong nước thời điểm đó cho chính thể Việt Nam Dân Chủ CH của chủ tích Hồ Chí Minh trong thời gian 1945-1947. Theo thể thường thì các nước khi thay đổi, tái lập, lật đổ một chính thể nhưng vẫn giữ chế độ nhà nước thì hay được gọi là Đệ Nhất Cộng Hòa Pháp, Đệ Nhị Đế Chế Pháp, Đệ Lục Đại Hàn Dân Quốc,v,v...

Xét về cơ sở trên hiến pháp 1955 đã coi như thay đổi hoàn toàn chính thể của nước VNDCCH, hủy bỏ nước Cộng Hòa 1946 mà tạo nên Việt Nam công-nông dưới chính quyền tổ chức theo kiểu Soviet. Vì thế tôi cho rằng nếu xét về mặt sử học và pháp lý, thiết nghĩ cần phải có một sự phân tách giữa nước cộng hòa nghị viện (nhân dân) đa đảng (trên thực tế hủy bỏ vào năm 1950 với sự thành lập hội Liên Việt) tạo ra từ 1945 đến khi hiến pháp chính thức thay đổi vào năm 1955 là một thời kì/chính thể độc lập với nước VNDDCH (1955-1976) mà mạo muội gọi là Đệ Nhất Dân Chủ Cộng Hòa và Đệ Nhị Dân Chủ Cộng Hòa hay tên gọi gì khác.
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Chỉ có Hiến pháp 1959, không có Hiến pháp nào ra năm 1955!

Hiến pháp 1959 đúng là có nhiều điểm khác biệt so với 1946, nhưng nó vẫn là một Hiến pháp cộng hòa. Bộ máy lãnh đạo 1946 so với 1959 vẫn giữ nguyên.

Từ "republic" ("cộng hòa") bắt nguồn từ thành ngữ Latinh res publica, có thể dịch là "một việc công cộng", diễn giải mỗi nước một kiểu. Tuy nhiên có vài đặc trưng chung:

- Cá nhân/tổ chức đứng đầu nhà nước được xác định theo kết quả của một cuộc bầu cử, chứ không phải cha truyền con nối. Về nguyên tắc, mọi công dân đủ tuổi đều có quyền bầu và ứng cử. Nhiệm kỳ thường là 4-5 năm và ở 1 số nước như Mỹ thì tổng thống cầm quyền không quá hai nhiệm kỳ,
- Tôn giáo không chi phối nhà nước, lãnh đạo hay tổ chức không nắm quyền lực dựa trên cơ sở niềm tin tôn giáo nào đó.

Tên đầy đủ của Liên Xô là: "Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết".

Việc gọi Đệ nhất và Đệ nhị cộng hòa của VNCH là để phân biệt hai chính quyền. Ngô Đình Diệm với chế độ gia đình trị và thuyết Nhân vị (Personalism), còn thời ông Thiệu hình như trăm hoa đua nở, đảng phái loạn xà ngầu, chả có thuyết nào ở phạm vi tương xứng cả,
 

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Ghi nhầm năm hiến pháp, nhưng rõ ràng nếu lại lấy 2 nền CH của VNCH ra so sánh thì phần thứ 2 của tôi vẫn đúng đấy thôi. Vì rõ ràng hiến pháp 1946 không hề thiết lập sự lãnh đạo của công-nông hay của ĐCS (tự giải tán trong thời kì hiến pháp này) cũng như chỉ rõ mục tiêu XHCN như thế là rõ ràng thay thế hoàn toàn cơ chế chính thể nhà nước của nước VNDCCH. Về việc này thì chuyện giữ nguyên các cá nhân lãnh đạo hoàn toàn không liên quan. Tính chất cộng hòa của VNDCCH thì hiển nhiên chẳng bàn nhưng vẫn đề ở đây là cần phải xem xét VNDCCH (1946-1959) (về thực tế hủy bỏ vào năm 1950) và VNDCCH (1959-1976) là các thực thể chính trị pháp lí khác nhau mặc dù theo cơ chế thừa hưởng trưc tiếp
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
"Thực tế hủy bỏ vào năm 1950" - nói thật mình chưa hiểu đoạn này lắm, sự kiện nào diễn ra khi đó mà đến mức thành "thực thể chính trị pháp lí khác nhau mặc dù theo cơ chế thừa hưởng trưc tiếp"???
 

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Thực tế hủy bỏ vào năm 1950
Về cơ bản từ năm 1950 thì đảng CS (Lao động) đã đưa nước Việt Nam DCCH hoàn toàn theo hướng XHCN cũng như với sự xuất hiện của Liên Việt thì các chính đảng ngưng hoạt động độc lập trên thực tếnhưng việc này không pháp lý hóa cho đến hiến pháp 1959 nên gọi là thực tế hủy bỏ.
 

Muitenbac777

Sinh bất phùng thời!
Tham gia
13/4/20
Bài viết
104
Đã được Thích
66
Điểm
25
Địa chỉ
Divine Great Việt Empire
Về cơ bản từ năm 1950 thì đảng CS (Lao động) đã đưa nước Việt Nam DCCH hoàn toàn theo hướng XHCN cũng như với sự xuất hiện của Liên Việt thì các chính đảng ngưng hoạt động độc lập trên thực tếnhưng việc này không pháp lý hóa cho đến hiến pháp 1959 nên gọi là thực tế hủy bỏ.
Đánh giá vậy theo mình khá khiên cưỡng, từ sau Cách mạng tháng Tám thì Việt Minh đã vượt trội hơn tất cả cácđảng phái khác cộng lại, sau thời điểm toàn quốc kháng chiến 1946 thì thực tế Việt Minh là lãnh đạo chính rồi.

Việc công khai theo hướng XHCN đúng là giai đoạn 1950 vì Liên Xô và Trung Quốc công nhận, nhưng trước đó Đảng cộng sản vẫn còn, chỉ đổi tên thôi. Năm 1945 lãnh đạo là chủ tịch nước, năm 1959 vẫn là chủ tịch nước, từ 1976 đến nay cũng thế. Quốc kỳ thì giữ nguyên. Vậy sao có thể gọi là "thực thể chính trị pháp lí khác nhau"?
 

Reof

Dân thường
Tham gia
21/4/20
Bài viết
12
Đã được Thích
4
Điểm
0
Việc công khai theo hướng XHCN đúng là giai đoạn 1950 vì Liên Xô và Trung Quốc công nhận, nhưng trước đó Đảng cộng sản vẫn còn, chỉ đổi tên thôi. Năm 1945 lãnh đạo là chủ tịch nước, năm 1959 vẫn là chủ tịch nước, từ 1976 đến nay cũng thế. Quốc kỳ thì giữ nguyên. Vậy sao có thể gọi là "thực thể chính trị pháp lí khác nhau"?
. Đệ Tứ Cộng Hòa Pháp với Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp cũng vẫn cùng quốc kỳ vẫn có Tổng thống đấy thôi. 6 nền cộng hòa của Hàn cũng thế. Việc ĐCS hoạt động bí mật không liên quan vì đó là chuyện của ĐCS còn nhà nước VNDCCH trong thời kì có hiến pháp nhà nước không hề có sự xuất hiện của XHCN như vậy việc thiết lập một tư tưởng chính trị nhà nước đã thay đổi căn bản thực thể chính trị của VNDCCH. Mà cũng nên nhớ các đảng Việt Cách, Việt Quốc đối lập bỏ bầu cử chứ họ hoàn toàn có quyền tham gia và nhận ghế theo như vậy thời kì VNDCCH (1945-) mà thể hiện qua hiến pháp 1946 là một nhà nước đa đảng đại nghị không có định hướng chính trị, còn nước VNDCCH 1959-76 là một nước XHCH.
 
  • Thích
Reactions: Muitenbac777