Trang chủ Kiến Thức Lịch sử Đông Nam Á

Lịch sử Đông Nam Á

Daniel George Edward Hall (1891-1979) là một sử gia người Anh. Công trình Lịch sử Đông Nam Á của ông được đánh giá là công trình cung cấp cái nhìn tổng thể về lịch sử của khu vực biến động phức tạp này.

Tác phẩm được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia dịch và xuất bản năm 1997, giáo sư Vũ Dương Ninh giới thiệu.

Đây là tài liệu tham khảo rất cần thiết đối với các sinh viên chuyên ngành Sử học (Lịch sử Thế giới) và những ai muốn tìm hiểu lịch sử Đông Nam Á.

Bạn đọc quan tâm có thể tải sách về tại: https://1drv.ms/b/s!Ar3glqAhNlHi9SVi2aEjLBEuYsrS