Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 10 : Tiến vào Nghệ An, bình định châu Trà Lân

Kỳ 9 Theo sách lược mà Nguyễn Chích đề ra, cuối năm 1424 nghĩa quân Lam Sơn bắt đầu tiến hành kế hoạch tiến vào Nghệ An. Việc đánh hạ thành Đa Căng đã giúp nghĩa quân mở toang con đường tiến về nam. Lê Lợi ngay sau đó đã nhanh chóng tuyển thêm tráng … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 10 : Tiến vào Nghệ An, bình định châu Trà Lân