Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 12 : Trận Bồ Ải – Kế Điệu Hổ Ly Sơn

Kỳ 11 Ba chiến thắng liên tiếp tại xứ Nghệ là Bồ Đằng, Trà Lân, Khả Lưu đã thực sự đưa cuộc khởi nghĩa Lam Sơn lên một tầm cao mới.Thế nhưng lúc này điểm yếu của quân Lam Sơn là tiềm lực vật chất không thể sánh được với giặc. Trần Trí sau khi … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 12 : Trận Bồ Ải – Kế Điệu Hổ Ly Sơn