Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 16 : Ba đạo quân bắc tiến

Phong trào khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1425 trở đi đã thực sự phát triển thành phong trào mang tính toàn dân, toàn quốc. Với việc nắm giữ vùng đất từ Thanh Hóa trở vào nam, vây bức quân Minh trong các thành trì, quân Lam Sơn đã khiến cho Minh triều hoàn … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 16 : Ba đạo quân bắc tiến