Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 2 : Lam Sơn tụ nghĩa

Kỳ 1 Phong trào khởi nghĩa Lam Sơn là một hiện tượng khá đặc biệt trong sử Việt. Tưởng chừng như sau cuộc quật khởi của nhà Hậu Trần thất bại, hiền tài nước Việt đã mất mát nhiều, nguyên khí không còn đủ để làm nên nghiệp lớn. Nhưng thật bất ngờ là chỉ … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 2 : Lam Sơn tụ nghĩa