Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 5 : Đánh bại 10 vạn quân của Lý Bân

Kỳ 4 Do vấp phải sự phản kháng của nhân dân cả nước ta, quân Minh đã có quãng thời gian vất vả, buộc phải tạm ngưng các chiến dịch quyết định để tiêu diệt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Nhưng vẫn lượng quân thường trực đông đảo, chính quyền đô hộ lại một lần … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 5 : Đánh bại 10 vạn quân của Lý Bân