Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 6 : Bị đồng minh phản bội, nghĩa quân Lam Sơn tử chiến để tìm đường sống

Kỳ 5 1. Đánh bại 10 vạn quân của Tham tướng Trần Trí : Sau những trận thắng giòn giã trong năm 1420, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã khẳng định chỗ đứng của mình như một lá cờ đầu trong phong trào kháng chiến chống Minh. Với việc đánh tan tác hơn 10 vạn … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 6 : Bị đồng minh phản bội, nghĩa quân Lam Sơn tử chiến để tìm đường sống