Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 8 : Núi Chí Linh gian khổ và cuộc hòa hoãn với giặc Minh

Kỳ 7 Đầu năm 1423, Lê Lợi đem quân về núi Chí Linh thủ hiểm. Nghĩa quân Lam Sơn sau những trận đánh ác liệt, mặc dù liên tục chiến thắng oanh liệt những đã chịu nhiều tổn thất. Tiếp đó, tướng sĩ lại phải chịu đựng sự cùng cực do sống trong núi rừng … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 8 : Núi Chí Linh gian khổ và cuộc hòa hoãn với giặc Minh