Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 9 : Hủy bỏ hòa ước, cất quân Nam tiến

Kỳ 8 Thành quả của việc tạm hòa với giặc được đề cập trong kỳ trước là rất lớn. Sau hơn một năm hòa hoãn, quân Lam Sơn từ chỗ bị vây khốn nơi núi Chí Linh, chịu cảnh đói khát nay đã trở lại với một khí thế mạnh mẽ hơn. Giờ đây quân … Continue reading Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 9 : Hủy bỏ hòa ước, cất quân Nam tiến