Trang chủ Ngày này năm xưa Ngày 16/2/1946: Bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổng...

Ngày 16/2/1946: Bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổng thống Mỹ Truman

Bức thư nằm trong số 8 thư và điện chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tổng thống Truman trong giai đoạn 1945-1946, đã được giải mật và công bố năm 1972. Hiện bản gốc vẫn còn được bảo quản tại Cục lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ.

Trích đoạn:

“Sự xâm lược của người Pháp đối với một dân tộc yêu hoà bình là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh thế giới. Điều đó ngụ ý sự đồng lõa, hoặc ít nhất là thông đồng của các nền dân chủ lớn. Liên Hiệp Quốc phải giữ lời của họ. Họ phải can thiệp để chấm dứt cuộc chiến tranh bất công này, và cho thấy rằng họ thực lòng trong việc thực thi những nguyên tắc mà họ đã chiến đấu trong thời chiến.

Người Việt Nam của chúng tôi, sau nhiều năm bị tàn phá và sụp đổ, chỉ mới bắt đầu công việc xây dựng. Quốc gia này cần an ninh và tự do, đầu tiên là để đạt được sự thịnh vượng và phúc lợi bên trong, và sau đó để mang lại sự đóng góp nhỏ bé của mình để xây dựng lại thế giới.

An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.

Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới”.

Người Mỹ đã không trả lời! Khi đó, chính sách chống chủ nghĩa thực dân của cố tổng thống Roosevelt đã được thay thế bởi chính sách đối ngoại chống cộng của tổng thống Truman. Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố tôn trọng chủ quyền của Pháp ở Đông Dương chỉ vài tháng sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời.

Phải đến năm 2013 khi chủ tịch nước Trương Tấn Sang công du Hoa Kỳ, bản sao bức thư mới được trao lại cho tổng thống Mỹ Obama. Và tổng thống Mỹ đã nói trước các phóng viên:

“Chúng tôi đã thảo luận về thực tế rằng Hồ Chí Minh đã thực sự lấy cảm hứng từ bản Tuyên ngôn Độc lập và Hiến pháp Mỹ, cũng như những lời của Thomas Jefferson. Hồ Chí Minh đã nói ông muốn hợp tác với Hoa Kỳ. Và Chủ tịch Sang chỉ ra rằng mặc dù 67 năm đã trôi qua, thì thật tốt khi chúng ta vẫn đang có tiến bộ”.