Trang chủ Ngày này năm xưa Ngày 20/2/1979: Trận đồi Chậu Cảnh trong Chiến tranh Biên giới

Ngày 20/2/1979: Trận đồi Chậu Cảnh trong Chiến tranh Biên giới

Tiểu đoàn 3 của Quân đội Nhân dân Việt Nam bất ngờ tiến công 1 tiểu đoàn Trung Quốc ở đồi Chậu Cảnh (gồm 3 mỏm đồi sát nhau cao khoảng 300m), cách thị xã Lạng Sơn về phía Bắc khoảng 10 km. Sau 2 tiếng rưỡi giao tranh thì quân Trung Quốc phải bỏ chạy, thương vong 150 mạng, ta mất 37 chiến sĩ hi sinh và bị thương.

Ai học qua quân sự đều biết tỉ lệ công/thủ tối thiểu là 1:3, tức 1 người ở thế thủ (công sự, chiến hào…) thì cần ít nhất 3 người với vũ khí cùng loại mới có thể đánh chiếm được vị trí đó. Nhưng đấy là khi trình độ hai bên ngang ngửa nhau, còn lính Trung Quốc huấn luyện và trang bị kém không thể so sánh được với lính trận của Việt Nam, nên dù thủ trên núi cũng chỉ được gần 3 tiếng là chạy.

Tính trung bình thì cứ mỗi ngày giao tranh, 2000 lính Trung Quốc lại được phát vé về nước bằng phương tiện cứu thương hay túi đựng xác. Đây là kỷ lục trong mấy nghìn năm đánh nhau và hy vọng trong tương lai sẽ được phá.