Trang chủ Kiến Thức Liên bang Đông Dương thuộc Pháp gồm 6 xứ, không phải 5...

Liên bang Đông Dương thuộc Pháp gồm 6 xứ, không phải 5 như nhiều người lầm tưởng

Liên bang Đông Dương thuộc Pháp có 6 xứ chứ không phải 5 như ta hay nhầm tưởng.

Xứ thứ 6 là Quảng Châu Loan (tiếng Pháp: Kouang-Tchéou-Wan, chữ Hán: 廣州灣), là một vùng đất ở miền Nam Trung Hoa, ven bờ đông bán đảo Lôi Châu, thuộc tỉnh Quảng Đông. Khu vực này từ năm 1898 là nhượng địa của Pháp ký với nhà Thanh với hạn kỳ 99 năm nhưng đến năm 1946 thì đã hoàn lại chính phủ Trung Hoa. Nay vùng đất này thuộc địa cấp thị Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

Về mặt hành chính Quảng Châu Loan trực thuộc thống sứ Bắc Kỳ nhưng hưởng quy chế riêng chứ không sáp nhập vào Bắc Kỳ. Thuộc địa này sơ khởi được gọi là Fort Bayard, có Ủy viên (Commissaire) cai quản. Kể từ năm 1900 Quảng Châu Loan là một trong 6 xứ thuộc Liên bang Đông Dương.

Năm 1946 sau Chiến tranh thế giới thứ hai Pháp trao trả Quảng Châu Loan lại cho chính phủ Trung Hoa Dân quốc theo hiệp ước ký kết ở Trùng Khánh ngày 28 Tháng Hai.

Để bù lại việc Pháp trả các tô giới Quảng Châu Loan, Thượng Hải, Hán Khẩu, và Quảng Đông lại cho Trung Hoa dân quốc, chính phủ của Tưởng Giới Thạch bằng lòng cho Quân đội Pháp vào Đông Dương, thay thế Quân đội Trung Hoa dân quốc ở phía Bắc vĩ tuyến 16 để giải giáp Quân Đế quốc Nhật Bản.

Nguồn: Đoàn Quang Minh