Trang chủ Ngày này năm xưa – 9/10/1806: Phổ tuyên chiến với Pháp trong Chiến tranh Liên minh...

– 9/10/1806: Phổ tuyên chiến với Pháp trong Chiến tranh Liên minh thứ tư.

Các hoạt động của cái gọi là Liên minh sông Rhine, do Napoleon làm bảo hộ công, khiên Phổ thấy bất an vì bị gạt ra khỏi các vấn đề ở Tây và Nam Đức. Friedrich Wilhelm III tham chiến khi đồng minh Nga vẫn còn ở rất xa và chưa hồi phục lại sau thảm bại ở Austerlitz. Vua và hoàng hậu Phổ tự mình đi thăm các quân đoàn, kích động tinh thần binh lính. Sĩ khí người Phổ tăng lên rất cao: “Cho tới nay, Napoleon đã chiến thắng được những ai? Quân Áo ư? Chẳng qua đó là một bầy hèn nhát đủ các chủng tộc. Hay quân Ý hèn yếu? Hay đám Mamluk mọi rợ? Hay quân Nga cũng mọi rợ chẳng kém gì Mamluke..…Dễ thường cái vinh quang của Napoleon sẽ không bị tan thành mây khói khi chạm trán với quân đội của Frederick II sao?”.
 
Trong khi đó người Anh lại có cái nhìn thực tế hơn, thủ tướng William Pitt trên giường bệnh đã gọi người hầu đến gỡ bản đồ châu Âu treo trên tường xuống và dặn rằng: “Cuốn nó lại, 10 năm nữa sẽ không cần đến nó”.
 
1024px-myrbach-prussian_garde_du_corps
(Ảnh: Trong một động thái khiêu khích chưa từng có tiền lệ, các sĩ quan Phổ kéo đến và đem gươm ra……mài trước bậc thềm đại sứ quán Pháp ở Berlin, cuối tháng 8/1806.)