Trang chủ Ngày này năm xưa Ngày 20/3/1971: Đại phá Bản Đông trong chiến dịch Lam Sơn

Ngày 20/3/1971: Đại phá Bản Đông trong chiến dịch Lam Sơn

Ảnh máy bay và xe thiết giáp chiến lợi phẩm thu được ở Bản Đông.
Ảnh máy bay và xe thiết giáp chiến lợi phẩm thu được ở Bản Đông.

Đây là một phần của chiến dịch Lam Sơn 719, khi quân đội Mỹ và VNCH tấn công đường mòn Hồ Chí Minh ở Hạ Lào nhưng bị đánh lui cùng nhiều tổn thất rất nặng nề.

Từ ngày 12 đến 17 tháng 3, các Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308), 64 (Sư đoàn 320), 66 (Sư đoàn 304) và các đơn vị hỏa lực xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ của Quân giải phóng đã tiến công dồn dập tập đoàn cứ điểm Bản Đông do lữ đoàn 1 dù và 2 thiết đoàn VNCH đóng giữ.

Trận này nổi bật ở việc hiệp đồng tác chiến quân binh chủng (chỉ thiếu không quân), tiền pháo hậu xung. Xe tăng và thiết giáp vừa che chắn bộ binh xung phong vừa bắn trả máy bay, khiến cho các máy bay C-130 không thể hạ xuống tiếp tế được và còn thả dù nhầm vào trận địa quân Giải phóng.

Bị pháo bắn rát suốt mầy ngày, lại bị chặn đường lui nên lính VNCH đã phải bỏ căn cứ rút chạy qua rừng nhưng hầu hết đều lọt vào ổ phục kích giăng sẵn, tỉ lệ sống sót chỉ là 1/17. Ít nhất ba máy bay lên thẳng bị bắn hạ bằng xe thiết giáp chiến lợi phẩm. Cuối trận, 2 trực thăng bị lừa đáp xuống ngã ba Bản Đông (có lẽ do sử dụng tù binh làm mồi) và bị bắt giữ ngay lập tức.

Trước sức tiến công mãnh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 18 tháng 3, do đã bị thiệt hại quá nặng, bộ chỉ huy sư đoàn dù ra lệnh rút chạy (bị điện đài phía quân Giải phóng bắt được).

Đến 20 tháng 3, cứ điểm Bản Đông bị tiêu diệt hoàn toàn (thực tế là lúc xông vào cổng chính thì căn cứ đã trống không, tăng pháo các cỡ nếu chưa bị bắn hỏng thì vẫn còn nguyên). Quân đội nhân dân Việt Nam tuyên bố đã diệt 1.762 quân VNCH, bắt sống 107 lính, thu và phá hủy 113 xe quân sự, 24 khẩu pháo, bắn rơi 52 máy bay trực thăng. Trận đánh còn được gọi: Đại phá Bản Đông.