Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ cuối : Kết thúc bi tráng của nhà Hậu Trần

Trận chiến Sái Già có thể coi là trận chiến quy mô lớn cuối cùng mà quân Hậu Trần có thể làm được để chống quân Minh. Sau trận này, quan tướng Hậu Trần phải phân tán trong núi rừng tây Thuận Châu để trốn tránh sự truy lùng của giặc. Đến đầu năm 1414, quân Minh đã tràn...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 19 : Trận Sái Già, Trương Phụ hai lần hụt chết

Kỳ 18 Tháng 8.1413, Trương Phụ đem binh hùng tướng mạnh nước Minh vào đánh Hóa Châu (Thừa Thiên Huế ngày nay) nơi cùng trời cuối đất của nước Đại Việt thời bấy giờ, nơi là vua Trùng Quang đế đã cùng các tướng sĩ trung kiên của mình quyết tâm thủ hiểm mà chiến đấu đến...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 18 : Trùng Quang đế tự mình làm tướng và chuyện Nguyễn Biểu đi sứ

Kỳ 17 Cuối năm 1412, tình thế của nhà Hậu Trần đã như ngọn lửa dần tàn trước sức tấn công dồn dập của quân Minh. Vua Trùng Quang đế đã để mất các xứ Thanh Hóa, Nghệ An, Diễn Châu vốn là đất căn bản cung cấp nhiều nhân tài, vật lực cho cuộc kháng chiến. Hóa Châu tuy...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thêm quân tiếp viện, vua Trùng Quang thất thế rút về nam

Kỳ 16 Sau khi bại trận tại Mô Độ, nhà Hậu Trần đã mất đi một chốt chặn thủy quân nước Minh tiến xuống theo đường biển, cửa ngõ tiến vào Thanh Hóa cũng mở toang trước mắt quân Minh. Nhiều nơi ở phía bắc Thanh Hóa rơi vào tay giặc mà hầu như không có sự kháng cự nào...
Read More

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 16 : Trận Mô Độ – Đặng Dung đơn độc tử chiến

Kỳ 15 Trận Mô Độ là một trong những trận đánh lớn nhất trong giai đoạn nhà Hậu Trần chống quân Minh. Vua Trùng Quang coi vùng Trường Yên như một tuyến phòng thủ từ xa để bảo vệ căn cứ địa, nên đã điều động những lực lượng ưu tú nhất mà mình có để chiến đấu tại vùng...
Read More
Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 10 : Trận Hàm Tử – Đặng Dung đối đầu Trương Phụ

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 10 : Trận Hàm Tử – Đặng Dung đối đầu Trương Phụ

Kỳ 9 Vua Trùng Quang lên ngôi trong một bối cảnh khá đặc biệt. Trùng Quang thừa kế lực lượng nhà Hậu Trần đã được các tướng lĩnh gây dựng lên tương đối vững mạnh, trở thành điểm tựa cho toàn bộ phong trào khởi nghĩa chống Minh trên cả nước. Vua có tình nhân từ, đã thu...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 9 : Chu Đệ điều binh 10 tỉnh đánh nhà Hậu Trần

Kỳ 8 Cuộc chuyển giao quyền lực từ vua Giản Định sang vua Trùng Quang đã may mắn không trở thành một cuộc chiến tương tàn tai hại, dù cũng có một số mất mát nhất định. Nhưng điều tai hại nhất là chính là quân ta đã lãng phí quá nhiều thời gian lẽ ra nên dành cho việc...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 8 : Trùng Quang đế nối tiếp cuộc kháng chiến chống Minh

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 8 : Trùng Quang đế nối tiếp cuộc kháng chiến chống Minh

Kỳ 7 Tháng 3.1409, nhà Hậu Trần theo đang trên đà thắng lợi thì Giản Định lại nhẫn tâm giết đi hai vị đại tướng của mình là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Tin ấy truyền ra, ba quân nhiều người thương tiếc không cầm được nước mắt. Lòng quân lung lay đến cực độ. Các...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 7 : Giản Định đế tin lời gièm giết đại tướng

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 7 : Giản Định đế tin lời gièm giết đại tướng

Kỳ 6 Chiến thắng Bô Cô mở ra một cơ hội lớn cho vua tôi nhà Hậu Trần khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước. Sau trận này, tương quan lực lượng giữa ta và địch đã có thay đổi rất lớn. Số quân thiệt mạng tại Bô Cô chiếm gần chín phần mười lực lượng quân Minh trên đất...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 5 : Toan tính và chuẩn bị trước trận Bô Cô

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 5 : Toan tính và chuẩn bị trước trận Bô Cô

Kỳ 4 Mùa đông năm 1408, cuộc kháng chiến của quân dân Đại Việt bước vào giai đoạn mang tính quyết định. Trong khi Mộc Thạnh cùng các tướng Minh hội quân ở Đông Quan trên 10 vạn thì quân nhà Hậu Trần cũng khẩn trương tập trung lực lượng để đủ sức đương đầu với quân...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 4 : Đặng Tất đánh dẹp ngụy quân, lập mưu khôi phục Đông Đô

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 4 : Đặng Tất đánh dẹp ngụy quân, lập mưu khôi phục Đông Đô

Kỳ 3 Khi quyết định rút đại quân về nước, Trương Phụ đặt nhiều kỳ vọng vào ngụy quan Phạm Thế Căng. Thực tế Phạm Thế Căng không làm được gì nhiều ngoài việc tự tung ra oai trong vùng. Y tự xưng là Vũ Duệ Đại Vương, đóng đại doanh ở núi An Đại (thuộc Lệ Thủy, Quảng...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 3 : Nhà Hậu Trần thành lập, Đặng Tất phò vua Giản Định chống Minh

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 3 : Nhà Hậu Trần thành lập, Đặng Tất phò vua Giản Định chống Minh

Kỳ 2 Giản Định đế Trần Ngỗi (hoặc Trần Quỹ) vốn là con thứ của vua Trần Nghệ Tông, tước Giản Định vương thời Trần, về sau mang tước Nhật Nam quận vương dưới triều nhà Hồ. Được Trần Triệu Cơ tôn phò buổi ban đầu, Giản Định đế là vị vua danh chính ngôn thuận theo chuẩn...

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 2 : Toàn dân nổi dậy chống quân Minh

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 2 ) – Kỳ 2 : Toàn dân nổi dậy chống quân Minh

Phần 2 – Kỳ 1 Có thể nói rằng vua khai sáng nước Minh là Chu Nguyên Chương đã có một tầm nhìn xác đáng về vấn đề đối ngoại. Trong Hoàng Minh Tổ Huấn, Chu Nguyên Chương đã nhắc nhở các vua kế vị thận trọng khi động binh đao với những nước láng giềng: “Trẫm sợ con...

Quảng cáo

Facebook

Quảng cáo

Loading...

Xem nhiều nhất

Archives