Phân biệt ba khái niệm Chiến Lược – Chiến Thuật – Chiến Dịch

Chiến lược, Chiến thuật, Chiến dịch là ba khái niệm áp dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực. Tuy nhiên có rất nhiều người thường xuyên lẫn lộn giữa chúng với nhau, thậm chí là những người viết lách chuyên nghiệp. Vậy các khái niệm này là gì và có khác biệt gì ? Các...
Read More

Lĩnh Ngoại Đại Đáp – Sử liệu nước Tống nói về Đại Việt thời Lý

Người Giao Chỉ Người nước Giao Chỉ mặc áo đen, nhuộm răng đen, búi tóc, đi chân trần, không kể quý tộc hay thấp hèn đều như thế. Người đứng đầu các thôn làng cũng đi chân trần, nhưng cài trâm vàng, trên là áo vàng, dưới là váy tía. Người còn lại thì trên là áo đen, cổ...
Read More

“Tây Sơn Phục Quốc”

Hồng Bảo là con trưởng của vua Thiệu Trị. Năm 1842 Hồng Bảo được tháp tùng vua Thiệu Trị Bắc tuần nhằm mục đích giúp Hồng Bảo có cơ hội hiểu rõ dân tình ở miền Bắc để sau này lên ngôi trị vì, trước khi vua Thiệu Trị mất, Hồng Bảo sinh hạ được Ưng Đạo, nhà vua rất...
Read More

Quốc hiệu Đại Nam

Lãnh thổ nước ta trở nên cực đại vào thời kỳ trị vì của vua Minh Mạng. Khi ấy, Việt Nam chiếm gần hết lãnh thổ Campuchia, Lào. Vua Minh Mạng vì thế muốn đổi tên nước để thể hiện đất nước của mình to lớn hơn hẳn các triều đại cũ. Ngày 15/2/1838, vua Minh Mạng xuống...
Read More

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 18 ( cuối ) : Ngoại giao đòi đất, Đại Việt trước những mối đe dọa mới

Tống hứa trả đất nhưng cũng có kèm theo điều kiện, chính là trả tù binh và xử những “tội phạm chiến tranh”. Việc trao trả tù binh là thường tình sau chiến tranh. Nhưng những “tội phạm chiến tranh” mà Tống yêu cầu xét xử không ai khác chính là những người đã làm nên...
Read More
“Tây Sơn Phục Quốc”

“Tây Sơn Phục Quốc”

Hồng Bảo là con trưởng của vua Thiệu Trị. Năm 1842 Hồng Bảo được tháp tùng vua Thiệu Trị Bắc tuần nhằm mục đích giúp Hồng Bảo có cơ hội hiểu rõ dân tình ở miền Bắc để sau này lên ngôi trị vì, trước khi vua Thiệu Trị mất, Hồng Bảo sinh hạ được Ưng Đạo, nhà vua rất...

– 12/3/538: Kết thúc cuộc bao vây thành Rome

– 12/3/538: Kết thúc cuộc bao vây thành Rome

Sau khi đế quốc La Mã miền Tây sụp đổ, miền Đông (lúc này đã trở thành cường quốc quân chủ Hy Lạp Byzantine) bắt đầu các chiến dịch khôi phục lại lãnh thổ toàn La Mã xưa kia. Danh tướng Belisarius dẫn quân chinh phục vương quốc Vandal ở châu Phi, rồi đổ bộ chiếm bán...

Quốc hiệu Đại Nam

Quốc hiệu Đại Nam

Lãnh thổ nước ta trở nên cực đại vào thời kỳ trị vì của vua Minh Mạng. Khi ấy, Việt Nam chiếm gần hết lãnh thổ Campuchia, Lào. Vua Minh Mạng vì thế muốn đổi tên nước để thể hiện đất nước của mình to lớn hơn hẳn các triều đại cũ. Ngày 15/2/1838, vua Minh Mạng xuống...

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 18 ( cuối ) : Ngoại giao đòi đất, Đại Việt trước những mối đe dọa mới

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 18 ( cuối ) : Ngoại giao đòi đất, Đại Việt trước những mối đe dọa mới

Tống hứa trả đất nhưng cũng có kèm theo điều kiện, chính là trả tù binh và xử những “tội phạm chiến tranh”. Việc trao trả tù binh là thường tình sau chiến tranh. Nhưng những “tội phạm chiến tranh” mà Tống yêu cầu xét xử không ai khác chính là những người đã làm nên...

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 17 : Tống – Việt nghị hòa và sự tan rã của một liên minh

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 17 : Tống – Việt nghị hòa và sự tan rã của một liên minh

Sau khi đánh tan tác cụm quân của Triệu Tiết, diệt đến gần sáu phần mười tổng số quân giặc, Lý Thường Kiệt chủ động bàn hòa, mở một lối thoát cho quân Tống, cũng là một lối thoát cho hòa bình để đỡ tốn xương máu của cả hai bên. Bước đi hòa hoãn của Lý Thường Kiệt đã...

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 16 : Quân Đại Việt vượt sông quyết chiến, kết thúc trận Như Nguyệt

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 16 : Quân Đại Việt vượt sông quyết chiến, kết thúc trận Như Nguyệt

Từ khi Quách Quỳ đem quân Tống vượt biên ải, chỉ trong vòng 10 ngày đã tiến đến bờ bắc sông Phú Lương. Vua Tống Thần Tông ban đầu nghe tin báo về trong bụng lấy làm vui mừng, đích thân lấy bản đồ mà chỉ dẫn cho các quan lại Tống triều biết về đường tiến của quân Tống....

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 15 : Thân Cảnh Phúc dùng kỳ binh, quân Tống thiếu lương thực

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 15 : Thân Cảnh Phúc dùng kỳ binh, quân Tống thiếu lương thực

Phò mã Thân Cảnh Phúc, biệt hiệu Phò mã áo chàm là tù trưởng động Giáp. Dòng dõi họ Thân nhiều đời hưởng tước lộc của triều đình nhà Lý, được phong làm tri châu Quang Lang. Ba đời dòng họ Thân đều là phò mã của triều Lý. Tù trưởng Thân Thừa Quý lấy công chúa con vua...

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 14 : Chiến tuyến Như Nguyệt trước sức tấn công của quân Tống

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 14 : Chiến tuyến Như Nguyệt trước sức tấn công của quân Tống

Quách Quỳ không phải là nhân vật tầm thường mà là một danh tướng rất lão luyện. Chỉ với việc trong vòng 10 ngày vượt qua được các tuyến phòng thủ mạnh của Đại Việt ở biên giới, đi đường vòng vượt qua cửa ải Giáp Khẩu, khuất phục Lưu Kỷ, chiêu hàng một loạt các tù...

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 13 : Lý Kế Nguyên và mặt trận ven biển đông bắc

Cuộc chiến chống liên minh Tống, Chiêm, Khmer – Kỳ 13 : Lý Kế Nguyên và mặt trận ven biển đông bắc

Thủy quân là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ kế hoạch xâm lược của nước Tống. Như các kỳ trước đã nói, thủy quân Tống thời kỳ này là một đội quân “thời vụ”, được gây dựng vội vàng chỉ nhằm phục vụ cho cuộc thôn tính Đại Việt. Lính tráng của thủy quân Tống đa phần...

Quảng cáo

Facebook

Quảng cáo

Loading...

Xem nhiều nhất