Trang chủ Nổi bật Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 3 (link tổng hợp)

Kháng Minh Truyền Kỳ – Phần 3 (link tổng hợp)

Phần 3 : Khởi nghĩa Lam Sơn

Kỳ 1

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) : Khởi nghĩa Lam Sơn – Kỳ 1 : Kỷ thuộc Minh sau khi nhà Hậu Trần sụp đổ

 

Kỳ 2

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 2 : Lam Sơn tụ nghĩa

 

Kỳ 3

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 3 : Buổi đầu gian khổ, Lê Lai cứu chúa

 

Kỳ 4

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 4 : Dùng mưu lừa vua Ai Lao “viện trợ”, quân Lam Sơn vượt qua khó khăn

 

Kỳ 5

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 5 : Đánh bại 10 vạn quân của Lý Bân

 

Kỳ 6

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 6 : Bị đồng minh phản bội, nghĩa quân Lam Sơn tử chiến để tìm đường sống

 

Kỳ 7

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 7 : Trận Khôi Huyện, Lê Lợi rơi lệ dẫn quân phá vòng vây

 

Kỳ 8

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 8 : Núi Chí Linh gian khổ và cuộc hòa hoãn với giặc Minh

 

Kỳ 9

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 9 : Hủy bỏ hòa ước, cất quân Nam tiến

 

Kỳ 10

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 10 : Tiến vào Nghệ An, bình định châu Trà Lân

 

Kỳ 11

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 11 : Trận Khả Lưu, Trần Trí lại bị lừa

 

Kỳ 12

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 12 : Trận Bồ Ải – Kế Điệu Hổ Ly Sơn

 

Kỳ 13

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 13 : Nội bộ Minh triều lục đục vì cuộc chiến ở Đại Việt

 

Kỳ 14

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 14 : Vây thành Nghệ An, tránh mạnh đánh yếu

 

Kỳ 15

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 15 : Chiến dịch Thuận Hóa, Trần Nguyên Hãn mộ được hàng vạn tân binh

 

Kỳ 16

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 16 : Ba đạo quân bắc tiến

 

Kỳ 17

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 17 : Nước Minh thay tướng, điều thêm quân tiếp viện

 

Kỳ 18

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 18 : Mặt trận tây Đông Quan, đối đầu Tổng binh Vương Thông

 

Kỳ 19

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 19 : Đại chiến Ninh Kiều ( trận Tốt Động – Chúc Động )

 

Kỳ 20

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 20 : Lê Lợi ra Đông Quan, hạ căn cứ Đông Bộ Đầu

 

Kỳ 21

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 21 : Nguyễn Trãi dùng mưu chiêu dụ, hàng loạt thành trì giặc buông vũ khí

 

Kỳ 22

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 22 : Đánh chiếm các thành trì, tuyệt nguồn nội ứng

 

Kỳ 23

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 23 : Chiến sự Đông Quan, tổn thất vì khinh địch

 

Kỳ 24

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 24 : Chấn chỉnh đội ngũ, thiết lập nền cai trị

 

Kỳ 25

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 25 : Đại phá thành Xương Giang

 

Kỳ 26

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 26 : Bày binh bố trận, đón lõng viện binh nước Minh

 

Kỳ 27

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 27 : Mở màn chiến dịch Diệt Viện, tướng Minh nối nhau tử trận

 

Kỳ 28

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 28 : Vây khốn quân Minh ở cánh đồng Xương Giang

 

Kỳ 29

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 29 : Mặt trận biên giới tây bắc, đánh tan quân Mộc Thạnh

 

Kỳ 30

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 30 : Máu nhuộm cánh đồng Xương Giang

 

Kỳ 31

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ 31 : Hội thề Đông Quan

 

Kỳ cuối

Kháng Minh Truyền Kỳ ( Phần 3 ) – Kỳ cuối : Ngoại giao với vua Minh, kiến lập triều đại mới